Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Gymnázium Kojetín Sv. Čecha 683 získalo grant v hodnotě 20000EUR v rámci programu Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení. Program Comenius pomocí různých grantů podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol v Evropě a podporuje také spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program podporuje aktivity umožňující žákům starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického zaměření a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, či kurzů. (více informací na adrese www.naep.cz/comenius).

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Partnerství škol, které umožňuje žákům, studentům i učitelům pracovat na společných tématech, zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).

Už loni jsme navázali partnerství s polskou školou Jana Pavla II v Jamielniku. Díky grantu budou žáci tercie mít možnost komunikovat s polskými dětmi, spolupracovat s nimi na výrobě kalendáře a také navštívit nové kamarády v jejich škole, účastnit se společných aktivit a poznat život v jejich rodinách. Na oplátku budou naši žáci zase hostit polské děti. Celá spolupráce bude trvat dva roky a o jeho průběhu vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Obrázek dole: