Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Speciálně – pedagogické poradenství

  • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návyků,
  • žáci se specifickými poruchami učení (evidence, předání do odborné péče),
  • péče o nadané žáky a žáky - cizince,
  • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy.

Odkazy:

www.ppp-olomouc.cz/prerov.html - poradenské zařízení

www.resocia.cz - poradna pro psychologickou a rodinnou pomoc (Mgr. Spurný)

www.czechdyslexia.cz

www.ippp.cz