Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Projektový den společností JA Czech a AT&T dne 18. 5. 2016 - univerzitní campus v Brně

     Žáci Gymnázia Kojetín se úspěšně zapojili do další akce pořádané společností JA Czech a společností AT&T. Jednalo se o projekt nazvaný „Společnost snů“. Účastníci byli rozděleni do čtyřčlenných družstev sestavených z žáků různých škol, kteří museli spolupracovat při zakládání a řízení firmy.

     Na prvním místě se umístil tým, v němž se úspěšně prezentovali tři žáci kojetínského gymnázia – Kristýna Suchyňová, Daniel Sucharski, a Pavel Svozil. Stříbrnou příčku obsadil tým s Ondřejem Gardavským a třetí místo patřilo družstvu s Kristýnou Káňovou. V žádném z nejúspěšnějších týmů tedy nechyběl zástupce Gymnázia Kojetín.

 

 

 

Job Shadowing  1. 6. 2016

       Na závěr projektového dne „Společnost snů“ bylo vybráno pět žáků Gymnázia Kojetín k tzv.

 „stínování.“ Kristýna Káňová, Kristýna Suchyňová, Ondřej Gardavský, Erik Szcotka a Václav Holub strávili celý pracovní den s přiděleným manažerem společnosti AT&T. Pro studenty střední školy se jednalo o velmi zajímavý vhled do práce manažera společnosti.