Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Zápis ze zasedání školské rady dne 25.4.2016

 

Přítomni:

1) Radek Ptáček

2) Ing. Ilona Kapounová

3) RnDr. Jitka Hálková

4) Ing. Jiří Šírek

5) Mgr. Marcela Dejdarová

6) Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1)Zahájení

2)Rozpočet školy

3)Plán práce

4)Aktuality  ze  školního dění – zapojení do projektů – studentská firma  Edga

5)Závěr

 

 

 Jednání školské rady  bylo ukončeno předsedkyní ŠR  tím, že další

schůzka se uskuteční po dohodě s vedením školy.

 

27.4.2016 v Kojetíně

 

Zapsala: R. Nosková                            RNDr. Jitka Hálková, předsedkyně ŠR

 

Komentáře

: