Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

V pátek 15. 4. 2016 jsme se se žáky tercie, prvního ročníku a výběru žáků z kvinty podívali do Technického muzea v Brně. Akce je pořádaná každoročně a konkrétně v tercii navazuje na probranou látku ve fyzice. Na programu byla technická herna, kde si žáci a studenti mohli osahat exponáty a vyhrát si s nimi do sytosti a dále komentovaná expozice parních a vodních motorů, na které pak v rychlosti navázala kratičká přednáška o leteckých motorech pro pár zájemců. Poté jsme se nalodili zpět do autobusu a jeli domů. Jako minivýstup dostali žáci a studenti za úkol do následujícího pátku zpracovat kratičkou zprávu o jednom exponátu, který je nejvíce zaujal s povinností odevzdání.

 

Akci za sebe hodnotím velice kladně a z odpozorovaných reakcí žáků si troufám říci, že jim se exkurze také líbila. Už jen proto, že to byla po dlouhé době exkurze, na které jim nepršelo.

 

V. Petřeková

Obrázek dole: