Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Na konci února proběhly ve všech třídách NG interaktivní lekce, které vedli lektoři přerovské KAPPY-HELP. Její programy primární prevence usilují o předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování žáků. Letošní témata:

„Já a zodpovědnost“ (prima), „Co děláme, když jsme v úzkých“ (sekunda), „Chceme dobře vypadat“ (tercie), „Od 10 k 5 a od 5 k 10“ (kvarta).

A tak vypadala lekce očima žáků primy:

 

… Kappa-Help primu poučovala o bezpečnosti ve škole i venku. Naučili jsme se, co nám může škodit, ale prozkoušeli jsme i celé gymnázium. Prozkoušeli jsme žáky i některé učitele a také paní ředitelku. Položili jsme jim otázky, co nám zadali páni z Kappy, např.: od kolika let se může pít alkohol. Učitelé i studenti byli velmi znalí. Moc se nám to líbilo a nebude nám vadit, když přijedou příště. Je to vždy poučné.

Marek Hedvíček a David Bibr

 

V pondělí jsme se zúčastnily interaktivního programu „Já a zodpovědnost“. Nám osobně se to moc líbilo. Nejvíce bylo zábavné to, že jsme všichni chodili po škole a ptali se lidí na různé otázky. Dozvěděli jsme se různé věci ohledně kouření, alkoholu… Hráli jsme hry a zároveň jsme se všichni pobavili. Děkujeme za krásnou přednášku!

Aneta Němcová a Angela Dynžíková

 

Na začátku jsme se samozřejmě seznámili. Poté jsme všichni hráli hru „Mravenci“. Po skupinkách jsme předváděli divadelní představení na téma, které nám určili lektoři. Např. kouření, alkohol. Na konci druhého představení nám zazvonilo na přestávku. Lektoři nám řekli, ať se dáme do dvojic a dali nám úkol: ptát se lidí po celé škole na různé otázky na téma kouření, alkohol, vandalismus, drogy. Zazvonilo na hodinu. Dokoukali jsme divadelní představení zbylých skupinek a nakonec jsme si to všechno shrnuli, co bychom v těchto situacích mohli udělat. Potom jsme sepsali dokument o tom, co jsme o přestávce zjistili a o tom komunikovali. Nakonec nemohly chybět fotky. Bylo to super a nám se beseda líbila. Rozhodně bychom si to ještě zopakovaly.

Nicol Vyvialová a Adéla Buráňová

 

Ve dnech 22. – 25. 2. 2016 navštívili nižší gymnázium pracovníci Kappy Přerov. My jakožto žáci primy jsme měli téma Já a zodpovědnost. Tento program se nám velmi líbil. Jako první jsme se představili a řekli, za co nebo koho jsme zodpovědní, potom jsme hráli různé hry a dokonce jsme hráli divadlo s určeným tématem. O velké přestávce jsme dostali úkol, že se máme ptát co nejvíce osob v budově gymnázia na určenou otázku. Z odpovědí jsme po přestávce sestavili novinový článek a ten přečetli před třídou. Po čtyřech hodinách interaktivní lekce skončila. Byla pro nás přínosem, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.

David Duchoň a Šimon Novotný

 

V pondělí 22. 2. 2016 jsme se my prima zúčastnili interaktivní ho programu " Já a zodpovědnost " od společnosti Kappa Přerov. Průběh byl zábavný a zajímavý. Naučili jsme se od praktikantů zvládat těžké situace. Plnili jsme různé úkoly. Nejzajímavější bylo, když jsme hráli různé scénky. Moc se nám s nimi líbilo.

 

Radim Klaper a Adam Procházka

Obrázek dole: