Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Pedagogové Gymnázia Kojetín se samozřejmě vzdělávají neustále, dokáží ale i využívat různých projektů a výzev, aby se seznámili nejen s novými znalostmi a metodami práce, ale i s jinými kantory z různých zemí a načerpali tak novou inspiraci pro své studenty.

 

V říjnu se dvě učitelky Gymnázia Kojetín, Mgr. Zuzana Kebzová a Mgr. Pavla Minaříková, zúčastnily jazykového kurzu v maltském městě St Julians. Přivezly si domů spoustu užitečných materiálů a ještě více krásných zážitků a zajímavých postřehů.

 

Jazykový kurz byl pro mě velkým přínosem. Velmi dobrý dojem na mě udělala rodinná škola Gateway, kde jsem zažila opravdu individuální přístup. Kurz začal rozřazovacím testem, na jehož základě jsme byly s kolegyní umístěny do nejpokročilejší skupinky. Nečekala nás tu však nudná gramatika, ale praktická a zajímavá konverzační cvičení, která je možné upravovat pro naše studenty nejen v hodinách konverzací. Hodiny byly informačně nosné, interaktivní a zábavné. Výuka probíhala jen v dopoledních hodinách, odpoledne pro nás škola připravovala zajímavé exkurze a aktivity. Co více si přát.

Angličtinu jsme samozřejmě neprocvičovaly jen ve škole, ale po celou dobu pobytu, protože na Maltě je angličtina úředním jazykem a mluví tu s ní úplně každý a každý je také ochoten pomoci. Což jsme ocenily zejména při cestování.

Vzhledem k tomu, že jsme, měly odpoledne volná a počasí bylo nádherné, využívaly jsme nejen exkurzí pořádaných školou, ale jezdily i na výlety s novými spolužáky. Projely jsme Maltu křížem krážem, navštívily všechna místa, která nám byla doporučena a podívaly se i na sousední ostrovy Gozo a Comino, kde jsme odpočívaly v Modré laguně.

Malta je plná nádherných přírodních krás, ať už je to modrá jeskyně, azurové okno nebo písečné pláže. Velmi malebné bylo i historické město Mdina, kde jakoby se v úzkých uličkách čas zastavil, opomenout nesmím ani současné hlavní město Valletu, která se rozprostírala na pobřeží. Největší zážitek jsem však měla ze svátku světel. V rámci toho svátku bylo město Vittoriosa osvětleno pouze svícemi, otevřeny byly historické soukromé domy, které se otevírají pro veřejnost jen v tento den, a jsou samozřejmě také osvětlené svícemi. Na náměstích se konaly trhy s domácími specialitami a hrála hudba, historická i moderní. Prostě nezapomenutelný zážitek.

 

A co říci na závěr? Podobných kurzů by mělo být ve školství více. Jsou potřebné jak pro učitele jazyků, kteří potřebují jazyk, který učí neustále procvičovat, tak i pro ostatní učitele, kteří často čerpají ze zahraničních zdrojů. Angličtině se v dnešní době nevyhne nikdo.

 

Zuzana Kebzová

Obrázek dole: