Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Součástí  projektu MŠMT, tzv. Výzvy 56, pojmenovaného GKJ – nové příležitosti 
ke vzdělání, byly i čtenářské dílny.

Pedagogové českého jazyka vypracovali v rámci 2 šablon 40 tematických plánů, které postupně realizují ve 4 třídách (2 na NG, 2 na VG). Hodiny, které probíhají podle těchto plánů, vedou ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti.  K tomu slouží i více jak 200 nových knih, které mohly být díky projektu nakoupeny.

Zlepšení čtenářské gramotnosti je už patrné z většiny odučených hodin. Žáci si nově pojaté hodiny pochvalují, někteří si začali vzájemně knihy půjčovat. Vyzkoušeli si, co vše může obnášet práce s textem. Zjistili, že čtení není nudné a v knihách lze najít i podobnosti s jejich vlastním životem.

Projekt čtenářských dílen je určitě pro žáky, ale i pro učitele přínosný. Je tedy vhodné 
(dle pozitivních ohlasů) ve čtenářských hodinách pokračovat.

Obrázek dole: