Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0654

Název projektu: GKJ - nové příležitosti ke vzdělávání

Název školy: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

 

Seznam šablon klíčových aktivit:

2x šablona - 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2x šablona - 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

2x šablona - 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

2x šablona - 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky