Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Zápis ze  zasedání školské rady  dne 22.10.2015

 

Přítomni: RNDr. Jitka Hálková, Ing. Ilona Kapounová, Radek Ptáček,

             Ing. Jiří Šírek, Mgr. Marcela Dejdarová, Mgr. Radana Nosková

 

Program:

 

1)Zahájení:  Zasedání školské rady  zahájila předsedkyně RNDr. Jitka Hálková.

 

2)Výroční zpráva za školní rok 2014-2015: schválena  bez připomínek

 

3)Předložené informace a  materiály: zapojení do projektů (Výzva 56)

 

4)Závěr: Jednání školské rady ukončila  předsedkyně s návrhem

             na  další  jednání ŠR  na jaře 2016.

 

 

V Kojetíně dne 22.10.2015                          RNDr. Jitka Hálková, předsedkyně ŠR

Zapsala: Mgr. Nosková