Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

studentka navazujícího magisterského studia na FF MUNI

Na gymnáziu jsem strávila krásné čtyři roky, v paměti mám mnoho událostí, výletů a akcí, na které ráda vzpomínám. Při každé návštěvě Prahy si s nostalgií vzpomenu na třídní výlet ve 4. ročníku, ze kterého jsme si všichni přivezli spoustu zážitků. Nemohu opomenout ani školní akademie, kde se naše třída, i s paní třídní učitelkou, nebála aktivně zapojit do programu a pobavit školu i veřejnost.

Mé vzpomínky na dobu studia jsou čerstvé, neboť jsem právě na gymnáziu strávila dva týdny na pedagogické praxi. Mohla jsem si tak zavzpomínat na dobu vlastních studií, ale také jsem nahlédla na chod školy „z druhé strany“ a vyzkoušela jsem si práci učitele na vlastní kůži.

Gymnáziu bych ráda popřála, aby se mu i nadále dařilo a nikdy nemělo nouzi o nadané studenty, učitelům přeji ocelové nervy, budoucím žákům přeji hodně štěstí při celém studiu. Ráda bych studentům vzkázala, ať si bezstarostná léta strávená na gymnáziu užívají plnými doušky, určitě na ně budou po celý život s úsměvem na rtech vzpomínat.