Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

finanční analytik, Unipetrol (Praha)

Na studentská léta n GKJ vzpomínám velmi rád. Bylo to jedno z krásných období mého života - období objevování se a rozvíjení. Když se řekne GKJ, tak si nejdříve vzpomenu na hodiny češtiny s prvky „morální výchovy“ (a to v dobrém slova smyslu) s paní Mgr. Švédovou, kde jsme často společně s literárními hrdiny naráželi na otázky smyslu lidského bytí a hledání sama sebe.

Gymnáziu, resp. pedagogům současným i budoucím přejí hodně trpělivosti a sil. I když se to nemusí zdát, tak vaše práce má hluboký význam. Ovlivňujete a dotváříte celistvý obraz dospívajícího člověka. I díky vám jsem tam, kde teď jsem – děkuji. A žákům přeji spoustu odhodlání, chtíče a motivace – bez toho to totiž nejde.