Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Žáci primy navštívili 18. prosince 2014 výstavu nazvanou Egypt – dar Nilu, kterou pořádalo Muzeum Kroměřířska.

Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelem a cestovatelem Jánem Hertlíkem, který věnuje všechen volný čas své největší vášni – Egyptu. Jeho druhou velkou láskou je cestování, odkud si vozí repliky archeologických nálezů, které různými uměleckými technikami upravuje do podoby originálů.

Součástí výstavy byla i dílna, kde si děti vyrobily amulet pro štěstí (jedná se o sádrový odlitek hlavy Tutanchamona a Neferititi). V druhé části v herně si vyzkoušely roli písaře a mohly si napsat svého jméno hieroglyficky, dále si vyzkoušely proces mumifikace v Domě mrtvých, namalovaly se a la Egypťan, vyzkoušely si masky egyptských božstev a paruky a kostýmy v egyptském duchu.

Žáci se tak seznámili s praktickým životem v Egyptě v době faraonů a prohlédli si řadu exponátů odrážejících dobu starověkého Egypta. Nejvíce je zaujala dílna, v níž si s velkým nadšením vyzkoušeli oblečení, hieroglyfické písmo či proces mumifikace. Můžeme říct, že výstavu si děti užily a našly tak pozitivní vztah k jedné ze starověkých kultur, jak dokazují fotografie.

Obrázek dole: