Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

technik administrátor

Z mého pohledu je asi nejsilnějším zážitkem maturita. Z části proto, že to byl jeden z posledních zážitků, ale především díky intenzivnímu prožitku, který se opakuje jen párkrát za život. Až s odstupem času si člověk uvědomí, že vše, co dříve považoval za přítěž a překážky se posléze ukáže jako příprava na pozdější život. Ale to jde hodnotit skutečně až s odstupem několika let.

Gymnáziu, žákům a učitelům přeji hlavně pohodu a minimální stres. Za ty roky jsem přišel na to, že nic nezkracuje život víc, než plýtvání časem na panikaření a vztek. Nádech a výdech udělají víc, než jakákoli akce pod vlivem adrenalinu.

Rada do budoucna je asi to nejtěžší, co mohu napsat. Vždy jsem instituci gymnázia považoval za elitní školu s intenzivnější přípravou pro budoucí život. Pokud odhlédneme od materiálního zabezpečení výuky, mohu doporučit jen přísný, ale férový přístup učitelů, a učit žáky hrdosti i pokoře. Je totiž příliš snadné balancovat život studentů na hraně pýchy a šikany.

Osobně školství považuji za prezentaci morálních vzorů nové generaci. Každá generace své vzory nějakým způsobem překoná. Překonat ale může jen ty vlastnosti, které u svých vzorů spatří.