Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Školská rada Gymnázia Kojetín, Svatopluka Čecha  683

 

Zápis  ze  zasedání školské  rady ze  dne 22.10.2014

 

Přítomni:

RNDr. Jitka Hálková (předsedkyně ŠR)                  paní Sucharski

Ing. Jiří Šírek                                                   Mgr. Marcela Dejdarová

Ing. Ilona Kapounová                                        Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1)Zahájení                 Jednání  školské   rady bylo  svoláno  na  žádost  ředitelky

                                 Gymnázia  předsedkyní ŠR.

 

2)Dokumenty školy     - výroční  zpráva školy za uplynulé období

                                 - předběžný návrh rozpočtu na rok 2015 

                                              

                                              

 

3) Informace              - aktuální informace týkající se provozu školy

                                 - vyhlášení voleb do ŠR 

                                              

 

 

4) Usnesení             ŠR po projednání schválila  Výroční zprávu  za uplynulé období.                              

 

5) Závěr                  Jednání  školské  rady  ukončila předsedkyně ŠR

                               s návrhem na svolání dalšího  setkání  na jaře 2015.

 

 

Zápisy z jednání ŠR povede Mgr. Nosková .                                

 

 

22.10.2014 v Kojetíně                       RNDr. Jitká Hálková, předsedkyně ŠR

Komentáře

-

---