Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Komise cizích jazyků GKJ vyhlašuje školní kolo Olympiády z ruského jazyka pro kategorie:

a/ ZŠ a G – určeno pro tercii a kvartu

b/ SŠ I. – pro kvintu – septimu, 1. – 3. ročník

c/ SŠ II. – pro žáky, jejichž výuka přesáhla 3 a více roky (včetně výuky na ZŠ).

Termín školního kola: leden 2015.

 

Obsah soutěže:

a/ poslech s porozuměním – písemná odpověď

b/ konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma:

O sobě

Rodina

Škola

Bydliště

Kamarádi

Volný čas

Zájmy

Cestování a jazyky

c/ řešení jazykových situací - schopnost adekvátně reagovat; situace může být popsána nebo vyjádřena obrázkem.

Co se hodnotí:

u konverzace a řešení jazykových situací se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost, adekvátnost reakcí.

 

Přihlášky a další informace k tématům: kabinet humanitních vět v přízemí školy – u M. Dejdarové.