Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Během uplynulých dvou let jsem se zapojila do projektu Enviglobe, který měl za cíl vzdělávat pedagogy v environmentálních tématech a v problematice globálního rozvojového vzdělávání. Pedagogové, kteří se do projektu zapojili, měli za úkol na své škole vyzkoušet aktivity, které vymysleli lektoři z ekologického centra Sluňákov a neziskové organizace ARPOK.

Studenti naší školy si aktivity vyzkoušeli na vlastní kůži v červnu 2013. Během tematického dne Mysli globálně, jednej lokálně se část třídních kolektivů vypravila na „cestu kolem světa“ po osmi stanovištích, kde se postupně seznamovala s ekologickými problémy některých zemí a plnila zábavné úkoly (například lyžování na suchu, stavění ropovodu, přecházení bažin).

Některé třídy si v říjnu 2013 vyzkoušely další aktivity věnované globálním rozvojovým tématům. Během projektového dne Naše posvícení jsme zkoušeli aktivity Válka a život po ní, Povolíme geneticky modifikované potraviny? a Plýtvání potravinami.

Publikace Enviglobe, vznikla postupným dolaďováním aktivit na základě poznatků a zkušeností jednotlivých pedagogů během zkoušení s žáky a měla by se stát vhodným pomocníkem pro přípravu tematických dnů nebo jednotlivých hodin věnovaných environmentální výchově nebo globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Dana Dýmalová

Obrázek dole: