Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Domácí kolo 56. ročníku Fyzikální olympiády

Organizace

Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií:

  • Kategorie A – 4. ročník a oktáva
  • Kategorie B – 3. ročník a septima
  • Kategorie C – 2. ročník a sexta
  • Kategorie D – 1. ročník a kvinta

Všechny kategorie mají domácí a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí celostátním kolem. Pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií jsou určeny kategorie E (tercie), F (kvarta) a Archimediáda (sekunda).

Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí.

V domácím kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a hlavně také prověřit vaši schopnost tyto úlohy řešit. První tři úlohy řešte nejlépe do konce listopadu, potom řešte další čtyři úlohy včetně experimentální úlohy. Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 16. 1. 2015), v kategoriích B, C, D začátek dubna (do 10. 4. 2015). Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky. Na pomoc při řešení úloh mohou organizovat vaši učitelé fyziky konzultace.

Nepodceňujte řešení domácího kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy domácího kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní témata ze studijních textů, které jsou distribuovány na školy. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

 

Zadání úloh

Zadání úloh si stáhněte v elektronické podobě na http://fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo v rubrice „Úlohy - zadání“

 

Studijní témata

Ke studijním tématům vyšly studijní texty. Studijní texty si  stáhněte v elektronické podobě na http://fo.upol.cz/dokumenty.html nebo na http://fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo v rubrice studijní témata.

 

Pokyny pro soutěžící

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků. Texty úloh neopisujte, napište jen text řešení a udělejte legendu označení. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví.  

Předlohu najdete na http://fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo v pokynech pro soutěžící.