Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Název soutěže: Příroda a lidé kolem nás

Pořadatel: Středisko volného času Atlas a BIOS Přerov

 

Vyhlášená témata: 

  1. KOLO : „Příroda kolem nás – příroda České republiky“ – přírodní zajímavosti, krajinné prvky,  rostliny, živočichové.

Termín: 1. 10. 2014 – 5. 1. 2015

  1. KOLO : „Lidé kolem nás“ – portrét, člověk a zvíře, volný čas.

Termín: 2. 2. 2015 – 4. 5. 2015

 

Soutěžní kategorie (žáci a studenti - jednotlivci):

1 –   6 – 12 let

2 – 13 – 18 let   

Soutěžící se může zúčastnit v obou soutěžních kolech.

 

V obou soutěžních kategoriích se přijímají fotografie

 J tuzemské přírody, barevné i černobílé, bez rámečku

 J které dosud nebyly zveřejněny či obeslány do jiné fotografické soutěže

 J maximálně 3 práce od 1 autora, počet soutěžících z 1 školy není limitován

 J formát fotografie minimálně 13 x 18 cm

 

Označení fotografií:

Na zadní stranu každé fotografie nalepte štítek se soutěžní kategorií , názvem snímku a zn. použitého fotoaparátu, jméno a příjmení autora, věk, e-mail. Pokud zasílá práce více autorů škola/školské zařízení, připojí seznam autorů a jejich prací.

Vyhodnocení:

Soutěžní snímky vyhodnotí komise složená z odborných fotografů a ze zástupců vyhlašovatele soutěže. Kritériem hodnocení je mj. originalita, nápad a technické zpracování. Každý účastník získá drobnou pozornost, autoři nejlepších snímků obdrží věcnou odměnu. Výsledkové listiny, pozvánky k vyhlášení vítězů a předání cen zašleme zúčastněným školám /autorům fotoprací. Soutěžní fotografie se nevracejí.

Právo zveřejnění:

Autor snímku uděluje souhlas s prezentací svých fotografií. Pořadatel si z propagačních důvodů vyhrazuje právo zveřejňovat soutěžní práce na výstavách apod. bez nároku na odměnu. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem.

Práce doručte v tištěné a současně elektronické podobě nejpozději: 

  1. KOLO    5. 1. 2015  10.00 hodin
  2. KOLO    4. 5. 2015  10.00 hodin

na adresu pořadatele soutěže: SVČ ATLAS a BIOS, Přerov, Bezručova 12, 750 02  Přerov, e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz . Obálku i předmět zprávy označte heslem  „ FOTOSOUTĚŽ  PŘÍRODA A LIDÉ KOLEM NÁS “ .

Informace o nejen o této soutěži získáte rovněž na: www.svcatlas-bios.cz .

V Přerově,  22. 9. 2014                                                           

Mgr. Dagmar Kolomazníková