Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Gymnázium Kojetín umožňuje každoročně svým žákům účast na Scio testech finanční a čtenářské gramotnosti.

David Hás dosáhl nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování čtenářských dovedností osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Dominika Coufalová dosáhla nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování finanční gramotnosti osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií.

Gratulujeme.