Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V měsících dubnu a květnu letošního roku se konala esejistická soutěž s názvem V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu! Tuto soutěž pořádala společně s Olomouckým krajem a dalšími partnery Moravská vysoká škola Olomouc. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, garantem soutěže bylo sdružení OK4Inovace, mediálními partnery soutěže se staly Deníky Olomouckého kraje a Rádio Haná. Podpora této soutěže byla tedy značná.Esejistická soutěž byla určena pro dvou až tříčlenné týmy studentů 1. až 4. ročníků středních škol v Olomouckém kraji, které zpracovávaly eseje na jedno z pěti následujících soutěžních témat.1. Budoucnost mladých v Olomouckém kraji - garant Olomoucký kraj2. Role našeho kraje v Evropě - garant OK4EU, OK4Inovace3. Hospodářský rozvoj kraje – garant MVŠO, OK4Inovace4. Využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kraje – garant TESCO SW5. Energetická soběstačnost – perspektiva Olomouckého kraje? – garant Schneider Electric, Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)Do soutěže se zapojilo 21 škol z celého kraje, které odeslaly celkem 71 esejů. Studenti Gymnázia v Kojetíně se zúčastnili 12 pracemi, které obsáhly všech pět témat. Jejich eseje zaujaly porotu nejvíce, naši studenti posbírali téměř všechny vavříny, z 5 kategorií vyhráli 3. Tu nejobsazenější – Budoucnost mladých v olomouckém kraji - vyhrály studentky kvinty Martina Kyasová, Lenka Gardavská a Alexandra Krchňáková, ve 4. kategorii - Využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kraje- zvítězily Daniela Hostašová a Lenka Černá ze 3. ročníku a v 5. kategorii - Energetická soběstačnost – perspektiva Olomouckého kraje? – byly nejlepší studentky septimy Dita Ohnoutková a Petra Procházková. Vítězné týmy obdržely hodnotné ceny (mobilní telefony, elektronické čtečky či stáž v sídle společnosti Schneider Electric v Paříži), které do soutěže věnovali partneři soutěže a zároveň garanti jednotlivých soutěžních témat.Ve zbylých 2 kategoriích se týmy našeho gymnázia umístily na krásném 2. místě. Všechny ostatní školy jsme tak doslova převálcovali. Stali jsme se jedinou školou v kraji, které se podařilo „zabodovat“ ve všech kategoriích a to je pro naše malé gymnázium určitě obrovský úspěch.V pondělí 4. června 2012 si mohly naše úspěšné týmy vychutnat své vítězství v Regionálním centru Olomouc, kde se konalo slavnostní vyhlášení této soutěže spojené s předáním cen.Všem našim úspěšným týmům blahopřejeme a přejeme hodně invence pro další psaní.Jedna z vítězných esejí