Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V průběhu měsíce února se uskutečnila školní kola biologické olympiády v různých věkových kategoriích napříč všemi ročníky.

Naši nejmladší (prima a sekunda) soutěžili v kategorii D, studenti tercie a kvarty v kategorii C. Obě kategorie měly stejné téma, a to Světlo a barvy v přírodě. Účastníci těchto kategorií museli zvládnout test, poznávání rostlin a živočichů a práci s mikroskopem (kat. D), případně práci s horninami a nerosty (kat. C). Do okresního kola postoupili tři nejúspěšnější studenti, v kategorii D to byl Josef Kusák (1. místo), Filip Novotný (2. místo) a Jan Hrušák (3. místo), všichni ze sekundy, v kategorii C skončila na 1. místě Natálie Pešová, na 2. místě Tereza Štěpánková a na 3. místě Tereza Hermanová, všechny jmenované jsou z kvarty.

Okresní kolo kategorie C se konalo 26. 3. 2014 v Biologické stanici Přerov, kde se sešlo 17 soutěžících, kteří si prošli stejnými disciplínami, jako ve školním kole, navíc ještě museli doma vytvořit vstupní úkol na zadané téma, většinou se jednalo o témata „České korunovační klenoty“ a „Pokusy s rostlinnými barvivy“. Nejlépe si z naší školy vedla Tereza Štěpánková, která skončila na 5. místě, hned za ní se na 6. místě umístila Natálie Pešová, obě se staly úspěšnými řešitelkami soutěže. Tereza Hermanová si také nevedla špatně, skončila na 9. místě.

Hoši ze sekundy jeli naši školu reprezentovat do okresního kola 8. 4. 2014. Museli zodpovědět testové otázky, poznat vybrané rostliny a živočichy, správně vypracovat protokol z laboratorních prací a stejně jako v kategorii C museli odevzdat vstupní úkol na zadané téma. Nejlépe vše zvládl Josef Kusák, který se umístil na 8. místě, Filip Novotný skončil na 10. místě a Jan Hrušák na 15. místě z 21 soutěžících.

Všem jmenovaným děkujeme za čas věnovaný přípravě na soutěž a za pěknou reprezentaci gymnázia.

Dana Dýmalová a Petra Pavlíčková