Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V letošním školním roce 2013 – 2014 proběhl 8. ročník soutěže nejvýše pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku FYKOSí Fyziklání. Soutěž se konala v učebnách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v pátek 14. 2. 2014.

FYKOSí Fyziklání připravují organizátoři Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK. Soutěž je zaštítěna Ústavem teoretické fyziky MFF UK, Katedrou didaktiky fyziky MFF UK a Ústavem částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Soutěž vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolu                   s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Gymnázium Kojetín v této soutěži reprezentoval student oktávy Lukáš Knob, který byl spolu se studenty Gymnázia Jakuba Škody z Přerova členem týmu kategorie A soutěžícím pod jménem „Budulínci“. Podle pravidel soutěže dostal každý tým na začátku soutěže 7 úloh. Jakmile někdo v týmu úlohu vyřešil, odevzdal ji u odevzdávacího stolu. Pokud byl výsledek správný, dostal další úlohu a jeho tým získal 5 bodů. V opačném případě musel svůj výsledek přehodnotit a při dalším pokusu o odevzdání už mohl získat pouze 3 body, při třetím pak jen 2 body. Při jakémkoliv dalším pokusu, pak mohl získat jenom 1 bod. Cílem týmů v soutěži bylo během 3 hodin získat co nejvíce bodů.  

Spojenému týmu Budulínci studentů Gymnázia Jakuba Škody a studenta Gymnázia Kojetín Lukáše Knoba  se podařilo uhrát 164 bodů  a tím obsadit  2. - 3. místo ve své kategorii.

Blahopřejeme a Lukáši Knobovi děkujeme za reprezentaci Gymnázia Kojetín.