Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

I letos nám další ročník projektu Příběhy bezpráví umožnil setkat se na našem gymnáziu s pamětníky komunistických represí v 50. letech minulého století, s panem Miroslavem Wildungem z Měrovic a panem Milanem Stavem z Kojetína.

Ještě než oni sami začali vzpomínat na příčiny svých pohnutých osudů, společně s žáky maturitních ročníků zhlédli dokument Postaveni mimo hru o generaci našich hokejových mistrů světa z let 1947 a 1949, kteří byli za reprezentaci své vlasti „odměněni“ mnohaletými žaláři mj. i v pracovním táboře v Jáchymově. Zde se s nimi osobně setkal M. Wildung, jenž si za údajné napomáhání k emigraci odkroutil v uranových dolech deset let a byl i přímým svědkem smrti slavného českého válečného pilota Josefa Brykse.

Pan Milan Stav pak studentům přiblížil, jak se nevyplácelo mít mezi příbuznými živnostníky, či dokonce emigranty – tyto „škraloupy“ stály za tím, že vojenskou službu absolvoval u tzv. černých baronů, tedy v oddílech pomocných technických praporů.

Rádi bychom poděkovali oběma pánům, jimž ani tyto životní peripetie nic neubraly na vitalitě a smyslu pro humor.