Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

6. listopadu 2013 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS uskutečnilo okresní kolo soutěže Slavíci z Přerova. Jsme rádi, že o soutěž je zájem i na našem gymnáziu a pravidelně se jí účastní naši studenti, většinou děvčata a v posledních letech vždy žákyně jedné třídy.  Prostě se sešly, zpívání je baví, některé vytvořily dokonce vokální trio, a všechny zkoušejí štěstí i sólově. I letos se na soutěž vypravily a udělaly dobře. Eliška Straková a Tereza Štěpánková si vyzpívaly stříbrné pásmo, Kristýna Suchyňová byla v pásmu zlatém a Sabina Neoralová získala v tomto pásmu dokonce celkově 3.  místo ve velké konkurenci 30 soutěžících. Snad pro zajímavost lze doplnit, že v loňském roce byla na 3. místě Kristýna. Úspěch je to velký a děvčata si zaslouží poděkování za reprezentaci školy. Lze si jen postesknout, že letošním rokem pro ně soutěž končí, protože jsou v kvartě, což je poslední ročník, pro který jsou Slavíci určeni. V hudbě samozřejmě budou pokračovat a věříme, že budou mít hodně příležitostí se se svými dovednostmi představit i při jiných příležitostech. Například při pravidelných akademiích naší školy.

Mgr. Miroslav Matějček