Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

Možná trochu surrealistické spojení slov v titulu článku vystihuje náplň exkurze sexty a 2. ročníku do Olomouce dne 11. září 2013. K všeobecnému rozhledu studenta gymnázia bezesporu patří i určité povědomí o výtvarném a hudebním umění, a proto jsme v souladu se školním vzdělávacím plánem jako doplnění výuky v předmětech hudební a výtvarná výchova zorganizovali zmíněný zájezd do chrámu sv. Mořice a do Muzea umění Olomouc.

Jako první jsme navštívili největší varhany v České republice, a snad i ve střední Evropě, a zaposlouchali se do poutavého výkladu o historii a technických možnostech barokního nástroje, který nás ohromil i svým pompézním zvukem. Varhaník pan Karel Martínek nám totiž předvedl, co on a nástroj umějí.

Po sluchovém zážitku jsme se přesunuli na retrospektivní výstavu „Možnosti dialogu“ současného tvůrce Jana Švankmajera. Podtitul „Mezi filmem a volnou tvorbou“ výmluvně charakterizuje náplň rozsáhlé reprezentativní expozice. Autorova tvorba jistě není přístupná pro každého a může být pro nepoučeného návštěvníka i poněkud kontroverzní. Jan Švankmajer získal spoustu cen u nás i v zahraničí hlavně za své filmy a je tedy jistě na místě o jeho díle něco vědět. A možná ještě důležitější je o smyslu díla diskutovat v hodinách nejen výtvarné výchovy, ale i třeba v literatuře, neboť jeho filmy jsou často literárními náměty inspirovány. I látka o uměleckém směru surrealismu se dá s využitím autorovy tvorby názorně vysvětlit a pochopit.

Věřím, že se nám i v budoucím roce podaří nějakou podobnou exkurzi za uměním uskutečnit a zorganizovat.

Mgr. Miroslav Matějček