Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se na Gymnáziu v Kojetíně realizuje grantový projekt s názvem Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje.

Projekt je zařazen do prioritní osy 7. 1. Počáteční vzdělávání a oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji. Je financován z prostředků Olomouckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropského sociálního fondu.

Příjemcem podpory je Gymnázium, Kojetín, S. Čecha 683. Stanovené cíle pomáhají naplnit partneři projektu - Soudcovská unie ČR, Univerzita Palackého v Olomouci a Gymnázium Jakuba Škody v Přerově.

Projekt běží od února 2010, datum ukončení je stanoveno na leden 2012. Jeho realizace proběhne ve třech etapách takto:

1. Příprava a tvorba výukových modulů na základě případů ze soudní praxe. Výukové moduly

budou zahrnovat problematiku trestního práva, občanského práva a také oblast kriminalistické

chemie a biologie. (únor 2010 – srpen 2010)

2. Pilotní výuka modulů zaměřených na právní praxi, která bude realizována na Gymnáziu, Kojetín, S. Čecha 683 a Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. (září 2010 – červen 2011)

3. Evaluace a monitoring. (červenec 2011 – leden 2012)

Celkový rozpočet projektu je 4 100 000,- Kč. Z části těchto finančních prostředků bude vybavena moderní výpočetní technikou jedna učebna školy, ve které bude probíhat výuka podle vytvořených výukových modulů.

Přínos projektu spočívá ve zkvalitnění výuky společenských věd, biologie a chemie na středních školách, a to na základě využití reálných případů ze soudní praxe. Žáci budou mít možnost seznamovat se s problematikou práva netradiční a velmi zajímavou formou.

za realizační tým

Mgr. Jaromír Růžička