Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Ve dnech 17. - 23. 5. 2013 se v naší škole konal cyklus besed se strážníky Městské policie Kojetín, kterého se zúčastnily třídy nižšího gymnázia. Tady jsou příspěvky některých z nich.

Třída V. 4 absolvovala 22. 5. besedu na téma „Právní zletilost mladistvých“

Těšili jsme se, neboť vidina tříhodinového „nicnedělání“ se nám všem velmi zamlouvala. Někteří z nás byli dokonce tak rozespalí, že si ustlali přímo na školní lavici a k dokreslení „spáčského“ dojmu jim chyběl snad jen polštář. Avšak v okamžiku, kdy strážník vešel do třídy, nám došlo, že žádné lelkování nás dnes rozhodně nečeká. A skutečně, policista se hned od začátku vynasnažil navodit příjemnou atmosféru, ptal se nás na náš každodenní život, zájmy nebo na to, jaké bychom chtěli mít v budoucnu povolání.  Pak jsme se již doopravdy ponořili do přichystaného tématu. Styl, jakým strážník prezentoval dané téma , dle mého názoru poměrně nezajímavé, plné právní „hatmatilky“, byl velmi osobitý, humorný a všechny naše hloupé poznámky zvládal s grácií. Dokonce nám odpovídal i na dosti netaktně položené otázky, pokud žák chtěl znát strážníkův názor na některou z mediálně sledovaných kauz, což jsme ocenili. Naši vášnivou diskuzi přerušila pouze dvacetiminutová přestávku na svačinu, pak se pokračovalo dál s ještě větším zaujetím.
Celá beseda nakonec utekla jako voda a nebylo to kvůli tomu, že bychom ji celou prospali! Toto téma nás zaujalo natolik, že bychom si to rádi zopakovali.

K. Hlavinková, T. Kurfürstová, V4


V pátek 17. května 2013 se besedy s velitelem městské policie Jiřím Hübnerem zúčastnila třída V3

                Probírali jsme různá témata. Nejprve jsme s panem Hübnerem dali dohromady definice odpovědnosti a protiprávního činu, poté jsme si tato témata vysvětlili podrobněji. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a užitečných věcí, například to, že jsme od patnáctých narozenin částečně zodpovědní za své činy a můžeme za ně nést následky (pokuty …).

Dále jsme se věnovali bezpečnosti jízdy na kole. Zjistili jsme, že naší povinností je mít na kole odrazky a udržovat kolo ve stavu, kdy nesmí ohrožovat ani nás, ani naše okolí. 

O policii jako takové jsme se dozvěděli, že se dělí na tři složky: státní, městskou a vojenskou policii. Po dvou hodinách informací nás čekala poslední hodina besedy, ve které jsme kladli panu policistovi otázky, o kterých jsme pak diskutovali.

                Nám osobně se beseda velmi líbila, neboť jsme se dozvěděli spoustu nových informací, které se nás bezprostředně týkají. I ostatním spolužákům se beseda líbila, ovšem v první hodině jsme byli dost zakřiknutí a pan policista vedl v naší třídě spíše monolog. Jak jsme se trošku blíže poznali, komunikace byla bezproblémová. Tato beseda byla velmi příjemná, a proto bychom ji doporučili i dalším ročníkům. 

M. Kubalík a P. Otáhal, V3

Všem policistům, kteří se zúčastnili besed, děkujeme a těšíme se na další spolupráci.