Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Dne 30. 4. 2013 se v Kojetíně uskutečnilo místní kolo přírodovědně ekologické soutěže Zlatý list. V obou kategoriích (mladší i starší) naši studenti postoupili z 1. míst do krajského kola.

Dříve než ale studenti na krajské kolo odjeli, čekala je náročná práce. Každá skupina musela zpracovat celkem čtyři úkoly na téma památné stromy, houby, stopy zvířat a meteorologie. Získané informace a fotografie využili při tvorbě posteru, který v den soutěže, tedy v sobotu 18. 5. 2013, odevzdali na startu v areálu rozária v Olomouci.

V mladší kategorii naši školu reprezentovali studenti primy Josef Kusák, Radim Mareš, Tadeáš Sochor, Jakub Otáhal, Josef Haldina a Filip Novotný. V konkurenci dalších jedenácti nejlepších družstev místních kol Olomouckého kraje skončili na krásném 4. místě, přičemž jim bronzová medaile utekla jen o 0,75 bodů!

Starší kategorii tvořili už v této soutěži ostřílení "přírodovědci" z tercie a kvarty Natálie Pešová, Eliška Straková, Tereza Štěpánková (v místním kole Zuzana Lodlová), Jiří Indrák, Ondřej Klauda a Nikol Pechová. V této kategorii soutěžilo celkem 13 nejlepších družstev kraje a naši studenti vybojovali také krásné 4. místo.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a děkujeme za čas strávený přípravou na soutěž a za výbornou reprezentaci gymnázia.

Mgr. Petra Pavlíčková, Mgr. Dana Dýmalová