Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Ve dnech 20. října a 4. listopadu jsme uskutečnily besedy ve třídách tercie a 1. ročníku na téma „HIV/AIDS“. Všechny spolužáky bychom tímto chtěly pochválit a poděkovat jim za výbornou spolupráci a příjemnou atmosféru. Vše probíhalo čistě na dobrovolnosti, nebylo povinností zúčastnit se všech aktivit, avšak většina studentů s ochotou spolupracovala.Besedy jsme doplnily i o pár „převzatých“ nápadů od starších peerů. Na konci programu studenti prošli závěrečným testem, který téměř většina z nich vyplnila na plný počet bodů. Nutno také podotknout, že žáci tercie dopadli lépe než jejich kolegové z 1. ročníku. Po těchto besedách jsme viděly, že to, co děláme, není zbytečné. Ne všem je problematika HIV zcela jasná, a proto si myslíme, že je třeba v besedování pokračovat.Karolína Slouková a Kristýna Sigmundová, sexta