Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Tento výrok s mírnou nadsázkou vyřkl dne 18. 3. 2013 na kojetínském gymnáziu vysokoškolský pedagog, právník, ale především český politik doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., když vedl s našimi studenty besedu na téma: Právo, spravedlnost, právní stát. V jeho poutavé přednášce obohacené mnoha příklady shledali studenti několikero zajímavých poznatků, tudíž beseda svůj účel rozhodně splnila.

Studenti posledních dvou ročníků se např. dozvěděli, že právo a spravedlnost se v právním státě dotýkají jen úzce a že tedy nemusí jít vždy stejnou cestou; následně jim bylo vysvětleno, proč to tak musí být. Přednášku zpestřily i skutečné příběhy ze života, týkající se právní praxe, a také příklady, kdy je přirozené právo v rozporu s psanými normami.

Dr. Koudelka je díky Lidovým novinám spojován i s přípravou amnestie, již vyhlásil náš bývalý prezident Václav Klaus. K tomuto bodu se pan Koudelka s úsměvem vyjádřil se slovy: „Také mne to zaujalo, když jsem si to ono ráno přečetl v novinách.“

Klára Ligurská, septima GKJ

Obrázek dole: