Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Zápis  ze  zasedání školské  rady ze  dne 15.10.2012

 

Přítomni:

RNDr. Jitka Hálková (předsedkyně ŠR)               paní Sucharski

Ing. Jiří Šírek                                                            Mgr. Marcela Dejdarová

Ing. Ilona Kapounová                                            Mgr. Radana Nosková

 

Program:

1)Zahájení                       Jednání  školské   rady bylo  svoláno  na  žádost  ředitelky 

                                           Gymnázia  předsedkyní ŠR.

 

2)Dokumenty školy       Výroční  zpráva školy za uplynulé období

                                            Návrh rozpočtu na rok 2013

 

3) Informace                    Seznámení s výhledem příprav  výročí školy ( 2013 – 20 let)

                                            Práce na projektech Šablony a Comenius  - Polsko

                                            Dny otevřených dveří

 

4) Usnesení                     ŠR po projednání schválila  Výroční zprávu  za uplynulé

                                          období.                           

 

5) Závěr                           Jednání  školské  rady  ukončila předsedkyně ŠR s návrhem,

                                           že se další  jednání  uskuteční  na jaře  2013.

 

Zápisy z jednání ŠR povede Mgr. Nosková .

                                                                        …………………………………………………………

15.10.2012 v Kojetíně                                   RNDr. Jitka Hálková, předsedkyně ŠR