Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 

I v prosinci 2012 jsme byli, stejně jako o rok dříve, požádáni o vystoupení pro dětské oddělení Kroměřížské nemocnice. Kdo strávil nějakou dobu hospitalizací, ví, že se čas vleče a zvláště v době sváteční. Proto jsme i tentokrát připravili program složený z vánočních koled a písní, které s dobou v určitém smyslu souzní, a vypravili se na místo pozvání. 19. prosince jsme nejdříve zazpívali na zmíněném dětském oddělení a potom také v Nemocnici Milosrdných sester na Malém Valu, kde se léčí spíše starší lidé. I tady mělo naše vystoupení smysl a slzy v očích některých posluchačů mluvily samy za sebe.

Naše vystoupení v Kroměříži se pomalu stávají tradičními. A také proto nás potěšilo pozvání na vánoční besídku pacientů, kterou pořádala ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení v Kroměříži už dne 13. prosince. I tady jsme zazpívali rádi a zaplněný secesní sál Psychiatrické léčebny tleskal kromě našeho vystoupení i jiným číslům programu, jako bylo třeba divadlo, hra na nástroje, zpěv a také pozoruhodné vystoupení kouzelníka Mavericka – Michala Kovaříka, mimochodem také bývalého studenta našeho Gymnázia Kojetín.

Všechna tři vystoupení byla dobrou průpravou na naši pravidelnou Vánoční akademii, která se uskutečnila 21. 12. 2012 v dopoledních hodinách.

Mgr. Miroslav Matějček

Obrázek dole: