Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Dne 10. října se žáci naší školy zúčastnili besedy se známým českým spisovatelem, cestovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem, kterou pro ně připravila Městská knihovna Kojetín.

Tento muž, známý také jako režisér mnoha mysteriózních dokumentů a seriálů, při honbě za záhadami procestoval více než devadesát zemí světa. A jelikož tématem besedy byly právě záhady, které mě samotného fascinují, moc jsem se na tuto přednášku těšil. Pan Vašíček se žákům nejdříve představil a poté už začal vyprávět o svých nevšedních příhodách, které zažil během cestování exotickými zeměmi a při návštěvách nejrůznějších domorodých kultur. Povídání bylo doplněno několika videodokumenty, které nás blíže seznámily s nejrůznějšími nevysvětlitelnými jevy a událostmi, které jsou s domorodým obyvatelstvem úzce spojeny. Nechyběla ani spousta zajímavostí. No posuďte sami: dověděli jsme se například, proč si barmské ženy nechají prodlužovat krky kovovými kroužky, poznali jsme domorodý kmen, jehož členové si dobrovolně nechají uřezávat prsty, či obyvatele jednoho z ostrovů, jejichž víra v existenci duchů je tak silná, že darují oběti třeba dokonce běžným elektrickým spotřebičům.

Pan Vašíček své vyprávění humorně doplňoval a celá akce se náramně vydařila. Odcházel jsem nadšen a doufám, že si podobnou besedu ještě někdy zopakujeme.

Ondřej Švec