Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

22. listopadu se na naší škole uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví beseda s našimi tradičními hosty - pamětníky panem Miroslavem Wildungem a panem Milanem Stavem. Tématem besedy byla tentokrát doba normalizace. Normalizační atmosféru jsme si na úvod připomněli filmem Nikomu jsem neublížil (režie P. Křemen), který vypovídal o fenoménu udavačství za komunistického režimu. Své životní příběhy nám v něm zprostředkovávali jak bývalí důstojníci StB, tak agenti či spolupracovníci této neblaze proslulé organizace. V následné diskusi se studenti maturitních ročníků, pamětníci i učitelé snažili vyjádřit k důvodům, jimiž jednotliví aktéři filmu ospravedlňovali svoji spolupráci s StB.

Děkujeme p. Wildungovi a Stavovi za přínosné komentáře a těšíme se, že se s nimi opět za rok setkáme.

 

Obrázek dole: