Jste zde

Domů » Žáci

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ:
ROČNÍKOVÉHO VYSVĚDČENÍ: v PDF, v DOC.
MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ Z VYUČOVÁNÍ:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ Z HODIN TĚLESNÉ VÝCHOVY:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PRAVIDELNÉHO POZDĚJŠÍHO PŘÍCHODU ŽÁKA/ŽÁKYNĚ NA ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PRAVIDELNÉHO DŘÍVĚJŠÍHO ODCHODU ŽÁKA/ŽÁKYNĚ ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

POTVRZENÍ O STUDIU:
Formulář pro žáky školy: v PDF, v DOC.
Formulář pro absolventy školy: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.

ŽÁDOST O ZMĚNU SEMINÁŘE/VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU:
ŽÁDOST - zletilý žák: v PDF, v DOC.
ŽÁDOST - zákonný zástupce: v PDF, v DOC.