Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Milé studentky, milí studenti Gymnázia Kojetín,

ve středu 1. září vás všechny s radostí přivítáme na našem gymnáziu. Moc si všichni přejeme, aby to bylo na celých deset měsíců a pokud možno bez různých omezení. Přeji vám, aby vám nadcházející školní rok přinesl řadu úspěchů ve studiu,  hodně zajímavých aktivit a zážitků a abyste jej prožili ,,normálně,“ v příjemné a přátelské atmosféře, kterou si společně vytvoříme.

Na tom, aby škola zůstala otevřená, budeme ale muset všichni zapracovat, což se bohužel neobejde bez testování. Gymnázium je vázáno dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021 (MZDR 14600/2021-19). Nařízení školám ukládá provést  během 1. – 10. 9. 2021 testování žáků, a to buď 3x antigenními testy, nebo 2x PCR testy. Dopadne-li celorepublikové testování dobře, od 10. 9. by školy své žáky už testovat nemusely.  Naše gymnázium pro vás zajistilo PCR testy. Pokyny k testování naleznete zde: pokyny ZDE.

Jak bude začátek školního roku 2021 – 2022 probíhat?

Žáci jsou povinni podrobit se PCR testování vždy ráno ve dnech 1. září a 6. září. Ti, kteří budou mít negativní test, mohou ve vyučovacích hodinách sundat respirátor (na nižším gymnáziu roušku).
Pohyb ve společných prostorech školy (kromě doby konzumace jídla v jídelně) bude i nadále pro žáky i zaměstnance možný stále jen v respirátorech (na NG v rouškách).

Pokud se někdo z osobních důvodů odmítne podrobit  testování, pak škola musí vyžadovat po tomto žáku nošení respirátoru i v průběhu výuky, neboť škola je povinna podle §29 odst. 2 školského zákona zajišťovat ochranu zdraví žáků a bezpečné a neohrožující prostředí. Pokud se žák odmítne podrobit jak testování, tak nošení respirátoru v hodinách, pak podle vydaného nařízení nebude mít škola jinou možnost než neumožnit žáku jeho osobní přítomnost ve vyučování. Věřím, že k tomu nedojde a společně začátek školního roku zvládneme.

Vážení rodiče a žáci, celý pokyn ředitelky gymnázia si můžete stáhnout z následujícího odkazu: pokyn ZDE.

A nakonec, studenti, něco pozitivního. Kromě učitelů na vás 1. září čeká úplně nové a moc pěkné hřiště. Tak doufejme, že si jej letos pořádně užijete. Fotky najdete zde: foto1, foto2, foto3

 

Květa Švédová, ředitelka