Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Předposlední den školního roku vyrazili poprvé žáci primy, sekundy, tercie a kvarty Gymnázia Kojetín na exkurzi do regionálních firem v Kroměříži. V areálu firmy Kamax-metal s.r.o. byl pro ně připraven vskutku zajímavý a netradiční program. Žáci se při něm dozvěděli mnoho zajímavého o práci v místních firmách i o jejich výrobních provozech. Nejvíce ocenili, že si prakticky veškeré činnosti mohli sami vyzkoušet (samozřejmě pod dohledem odborníků a vybaveni náležitými ochrannými prostředky). Prohlédli a vyzkoušeli si zemědělskou techniku statku Nový dvůr, o kterém jim velice pěkně popovídal jeho majitel. Na procházce polnostmi se dozvěděli mnoho zajímavého o šlechtění obilovin od zaměstnanců Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž s.r.o.. Prohlédli si výrobní provozy firmy Kamax - metal s.r.o.  - pálící centrum, tvářecí centrum i svařovací centrum. Vyzkoušeli si nýtování i ovládání celé řady výrobních strojů. Důkladně si prohlédli a hlavně vyzkoušeli plejádu manipulační techniky. Navštívili 1. Selský pivovárek, ve kterém se seznámili s vařením piva. Zájemcům byla rozkryta i problematika chovu včelstev. Na všech stanovištích byli žákům k dispozici ochotní a vstřícní zaměstnanci místních firem, kteří odpovídali na spoustu zvídavých dotazů.  Po celou dobu exkurze měli žáci zajištěno bohaté občerstvení (množství ovoce, svačinky, nápoje,..). V poledne pak vydatně poobědvali a znovu se vrhli do objevování a zkoušení všeho toho nového a dosud nepoznaného. Nakonec žákům pracovníci pálícího centra vyrobili celou řadu kovových upomínkových předmětů.

Chtěl bych poděkovat všem, bez kterých by se tato pěkná akce nemohla uskutečnit. Zaměstnancům firmy Kamax- metal s.r.o., pracovníkům Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž s.r.o., zaměstnancům statku Nový dvůr, pracovníkům 1. Selského pivovárku, Nadaci Martiny a Viktora Žákových a samozřejmě studentům Gymnázia Kojetín i dozorujícím pedagogům. Velké poděkování ovšem patří hlavnímu organizátorovi celé akce panu Viktoru Žákovi. Věřím, že na tento úspěšný projekt navážeme i v letech příštích.

 

                                                                                                          Jiří Štefek

Obrázek dole: