Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Informatika a angličtina mají spolu, zdá se, pramálo společného, i přesto došlo během distanční výuky ke spolupráci mezi oběma předměty. Studentky a studenti primy v hodinách angličtiny vypracovali krátké texty, které během výuky IT zvěčnili do krátkých komiksů pomocí webové aplikace. Některé z komiksů zde zvěřejňujeme.

Obrázek dole: