Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Všechno je v letošním školním roce kvůli Covidu-19 jinak a nezbývá nám nic jiného, než se s tím smířit a přijímat nové výzvy, které nám daná situace nabízí. I ve Světové škole jsme jednu takovou výzvu přijali. Jak zrealizovat nový projekt  a zároveň netušit, jestli některé nápady bude možné uskutečnit s žáky ve škole?

Vyčkávali jsme do začátku druhého pololetí, ale s rostoucími čísly Covid pozitivních v republice narůstalo i přesvědčení, že bez on-line prostoru to nepůjde. Založila jsem proto v Teams novou skupinu „Světová škola“ a s projektuchtivými žáky navázala on-line spojení. Nejdříve jsme vybírali téma, kterému bychom se letos věnovali. Volba padla na ohrožená zvířata, ta ve volné přírodě, ale i ta v útulcích. Čeho bychom chtěli v rámci projektu dosáhnout? Je těžké dopředu něco plánovat, ale snad se nám podaří některé z těchto věcí zrealizovat:

  • vypracovat informační materiály o ohrožených druzích obratlovců i bezobratlých živočichů a vystavit je na veřejném místě ve městě
  • vytvořit výukový materiál k ohroženým druhům
  • uspořádat charitativní akci na podporu ohrožených druhů nebo zvířat v útulku, až to epidemiologická situace dovolí (např. sběr papíru, sbírka krmiva, prodej háčkovaných zvířátek)

Pokud se vám naše letošní téma líbí a chtěli byste se k nám přidat, kontaktujte mě přes e-mail d.dymalova@gkj.cz nebo napište na můj chat.

Dna Dýmalová

Obrázek dole: