Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Letošní rok to vypadalo, že si žáci nebudou moci zasoutěžit, jak byli zvyklí, ale organizátoři z Masarykovy univerzity vyzvali vyučující, aby se nedali odradit a připravili školní kola online formou. Přijali jsme jejich výzvu a pro kategorie C a D (tercie s kvartou a vyšší gymnázium) jsme připravili soutěž formou kvízu na platformě MS Teams, se kterou žáci denně pracují. Žáci mohli využít internetu, ale vzhledem k časovému limitu se více než umění hledat vyplatily vědomosti již nabyté. Do okresního kola postupují první tři soutěžící a jsou to tito:

Kategorie C:

1. Jiří Večeře (tercie)

2. Lenka Kusáková (kvarta)

3. Jan Dýmal (tercie)

 

Kategorie D:

1. Milan Šebesta (3.ročník)

2. Filip Hlavinka (septima)

3. Filip Potočný (septima)

 

Děkujeme všem zúčastněným a postupujícím přejeme hodně zdaru v reprezentaci.

 

Mgr. Dana Dýmalová a Mgr. Alice Nopová