Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Ještě v říjnu jsme se s naší třídou a společně s paní učitelkou Černou a s paní učitelkou Dýmalovou vydali na exkurzi na Tovačovské rybníky. Vystoupili jsme z autobusu a přivítala nás milá paní, která ve spolupráci s ORNIS Přerov zajišťuje volnočasové aktivity. Potom, co jsme se s ní seznámili, vydali jsme se na místo, kde na nás čekal pan ornitolog. Cestou jsme si ukazovali různé organismy, především rostliny. Po krátké přestávce na svačinku za námi přišel pan ornitolog Martin a v ruce držel látkové pytlíky, ze kterých postupně vytahoval různé ptáky. Ukázal nám, jak se ptáci kroužkují a vysvětlil také, proč se to dělá. Dále nám pan ornitolog ukázal speciální síť na chytání pěvců. Síť je velmi jemná, tak aby ji v rychlosti ptáci neviděli a aby při odchytu nedošlo k poranění ptáka. Potom jsme se zastavili u rybníků, kde jsme pomocí dalekohledu pozorovali ptáky brodivé, kormorány velké a dokonce se nám podařilo zahlédnout i orla mořského! Akce byla povedená, a i přes chladné počasí jsme si ji užili. Hlavně jsme byli rádi, že trávíme společně čas v přírodě, protože nám bylo téměř jasné, že je to na dlouhou dobu jedna z posledních akcí.

 

E. Sigmundová, K. Kohlová

Obrázek dole: