Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Výsledky voleb do školské rady

Ředitelka Gymnázia Kojetín oznamuje výsledky volby školské rady pro období 2021 – 2023 (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci).

 

Zákonní zástupci a zletilí žáci

Počet oprávněných voličů: 302

a) 1. kolo

- termín konání: 14. 10. 2020

- účast:  25% oprávněných voličů (76 voličů)

 

b) 2. kolo: 

- termín konání: 2. 11. 2020

- účast:  35,1% oprávněných voličů (106 voličů)

 

Zvolení kandidáti:

Paní Kateřina Medunová (39,62% hlasů)

Pan Viktor Žák (29,72% hlasů)

 

Děkujeme všem kandidátům a voličům za zdárný průběh voleb a přejeme všem pevné zdraví.