Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Ředitelka Gymnázia Kojetín vyhlašuje termín konání opakované volby školské rady pro období 2021 – 2023.

První kolo se konalo 14. 10. 2020. Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se ho zúčastnilo 25%. Volby jsou platné, pokud volí více než 1/3 oprávněných voličů (volební řád viz zde). Z tohoto důvodu se musí volby opakovat.

S ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob budou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci hlasovat distančním způsobem. 

Datum konání volby: 2. 11. 2020

Formulář pro návrh kandidáta naleznete zde (propřípadné doplnění stávající kandidátky).
Návrh musí obsahovat souhlas navrhovaného s kandidaturou. Kandidáty lze navrhovat do 21. 10. 2020.

Volební řád naleznete zde.