Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

     Po nestandardním školním roce 2019/2020 se konečně rozběhl tradičním způsobem (alespoň na malou chvíli) ten letošní. Žáci primy strávili  v budově školy 3 vyučovací hodiny, na kterých se sotva stačili rozkoukat v novém prostředí, poznat nové spolužáky i nového třídního učitele. Proto hned následující den společně všichni vyrazili na nový - seznamovací kurz.

     Na tři dny se jejich přechodným domovem stal Penzion pod Kyčerou na Tesáku. V útulném prostředí se děti rychle rozkoukaly a hned se vrhly do víru her a soutěží, které pro ně připravily pracovnice Domů dětí a mládeže Kojetín paní Eva Poláchová a Jana Hrušáková. Aktivity byly pestré, veselé, v penzionu i na louce, v lese i na sjezdovce. Nutno podotknout, že se malí primánci nezalekli všeho toho nového.  S nadšením, elánem a s bezbřehou energií mládí opanovali Tesák. Bez ztráty pověstné květinky se vypořádali se vším, co pro ně bylo na kurzu připraveno. Po třech dnech kurzu mohu směle prohlásit, že potenciál nové třídy je obrovský.

     Rád tlumočím touto cestou pochvalu dětem za slušnost a pěkné chování od pracovníků penzionu i spolupracovnic z DDM Kojetín. Děkuji všem zúčastněným a speciálně paní učitelce Marii Braunerové za perfektní přípravu a organizaci kurzu. Žákům primy přeji, aby celé studium na Gymnáziu Kojetín zvládli stejně pěkně jako tento kurz – s přehledem a s úsměvem.

Jiří Štefek – třídní učitel

Obrázek dole: