Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Podmínky otevření školy pro studenty oktávy a 4. ročníku GKJ připravujících se na maturitní zkoušky od 11. 5. 2020.

 

Konzultace maturantů oktávy a 4. ročníku

 

Zahájení: úterý 12. 5. 2020 od 8:05.

Rozvržení konzultací: UT, ST, ČT dle rozpisu konzultačních hodin ZDE. Učitelé mají stanovené konzultační dny a hodiny, v  nichž budou ve škole přítomni.

Primárně budou žákům konzultace nabízet učitelé, setkání však mohou iniciovat i sami žáci.   Nadále budou pokračovat konzultace on - line (pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit konzultací ve škole)

Při pobytu ve škole bude důležité, aby každý žák dodržoval hygienická nařízení sloužící prevenci šíření nemoci. Před prvním vstupem do školy je každý žák povinen seznámit se s dokumentem:  Ochrana zdraví a provoz gymnázia Kojetín v období do konce školního roku 2019/2020   ZDE.

Při vstupu do budovy gymnázia odevzdá každý maturant Čestné prohlášení, v němž se zaváže, že netrpí příznaky typickými pro COVID-19.  ZDE.

Maturantům přejeme klidnou přípravu na maturitní zkoušky a jejich zdárné ukončení.

                                                                                                               vedení školy