Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

 Na divadelní ztvárnění příběhu s názvem Last Wish vyrazily třídy sekunda, tercie i kvarta společně, a to 5.11.2019 z vlakového nádraží v Kojetíně. Pesimisticky vyhlížející počasí během cesty z vlakového nádraží až na Horní náměstí v Přerově perfektně dokreslovalo název pohádky o králi, který měl tři syny a na svém smrtelném loži jim sdělil své poslední přání…

Jelikož byl  příběh inspirován příběhem Jana Wericha Král měl tři syny, můžeme jen zdůraznit, že se nejednalo  o humor černý, ale právě naopak. Poslední přání Pana Kinga totiž připravilo jeho potomkům skutečný oříšek, se kterým se každý z nich popasoval podle svých schopností. Jak příběh dopadl, se studenti skutečně nakonec dozvěděli, ale který z králových potomků se otci zavděčil nejvíce a čím, to je vlastně vůbec nepřekvapilo. Avšak cesta, která vedla ke splnění králova  přání, byla opravdu více než trnitá.

Herci z Divadelního centra ze Zlína profesionálně přeskakovali z českých na  anglické dialogy, což umožňovalo dobré porozumění příběhu i mladším studentům a dle jejich smíchu během představení, se i dobře bavili. Nezbývá než si položit otázku, na který z příběhů se můžeme v anglickém zpracování těšit příště?