Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Na konci kalendářního roku často bilancujeme, co se nám povedlo a co nikoliv. I když nejsme na konci kalendářního roku, ale jen toho školního, ráda bych zhodnotila náš celoroční projekt Keňa pořádaný v rámci Světové školy.

Studenti si téma Keňa vybrali sami a sami se i pustili do hledání vhodného partnera, přes kterého bychom mohli přímo v Keni pomoci. Vše začalo telefonátem s paní Heřtusovou z Centra Narovinu v Praze. Centrum Narovinu má své zastoupení a koordinátory přímo v Keni a paní Heřtusová nám nabídla spoustu možností, jak se s Keňou pomyslně propojit. Ani jsme netušili, že to propojení bude doslovné. Na začátku března jsme se mohli osobně poznat se středoškoláky Ostrova Naděje u Viktoriina jezera, promluvit s nimi v angličtině a nechat se provést po jejich škole, která vznikla za velkého přispění Centra Narovinu. Sice to bylo setkání jen na dálku, přes skype, ale byli jsme rádi, že nám toto spojení paní Feminová z Centra Narovinu při své návštěvě v Keni umožnila. Přivezla studentům do Keni také čtyři témata zpracovaná třemi třídami v hodinách angličtiny. Studenti kvinty zpracovávali volný čas, studenti 2. ročníku se zabývali zvyky a tradicemi v Česku, studenti septimy vymysleli, co se jim nejvíc líbí na České republice a popsali, jaký je život na naší škole. Studenti z Keni tato témata zpracovala ze svého úhlu pohledu a tak jsme mohli srovnat naše odlišné životy.

S životem v Keni a s prací Centra Narovinu v komunitním centru Ostrov Naděje u Viktoriina jezera jsme seznamovali i širokou veřejnost dvěma výstavami, ve Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně a v Galerii GO v Přerově. Výstava v Kojetíně byla doplněná výtvarnými pracemi žáků naší školy, kdy jim byly inspirací africké prvky. Během výstavy probíhala i sbírka školních a sportovních potřeb pro děti Ostrova Naděje v Keni, podařilo se sesbírat velkou krabici plnou pastelek, fix, plastelíny, papíru, míčků, pálek atd. Třída tercie se také rozhodla v hodině českého jazyka vyrobit pro keňské děti záložky do knih s motivy postaviček z Večerníčků.

O Keni se dozvídali žáci nižšího gymnázia i prostřednictvím svých starších spolužáků, kteří je vždy v každém měsíci školního roku seznámili s nějakým tématem týkajícím se Keni, například s historií, přírodou, uměním a hudbou.

Projekt se nám rozjel ve velkém a s blížícím se závěrem školního roku začali studenti přemýšlet, jak by mohli všem partnerům poděkovat. Zrodil se nápad na akci s názvem Ukončení projektu Keňa. V pátek 7. června bylo na nádvoří VIC rušno. Na podporu dětí v Keni přijeli zabubnovat hudebníci z Escola de Samba Brno a následně bylo podruhé a naposledy odehráno divadlo Keňa není růžová. Nutno podotknou, že toto divadlo na motivy Šípkové Růženky si studenti septimy sami vymysleli, zveršovali a pak i s pomocí svých spolužáků a tří paní učitelek odehráli. Akce byla povedená, návštěvníci si mohli zakoupit pití v plechu a výrobky z Keni.

Jak už bývá zvykem, rádi při našich projektech přispíváme na dobrou věc. Tentokrát se studenti rozhodli po celý školní rok sbírat hliníkové plechovky a výtěžek věnovat na podporu vzdělávání dětí Ostrova Naděje v Keni. Sbírali nejenom žáci našeho gymnázia, ale i obyvatelé Kojetína, Chropyně, Kroměříže, Prostějova, Němči nad Hanou. V těchto městech bylo vždy alespoň jedno sběrné místo, kde se hliníkové plechovky shromažďovaly a následně svážely na gymnázium. V polovině června jsme plechovky přetřídili na plechové a hliníkové a odvezli je do sběrných surovin v Kojetíně, kde nám byla díky vstřícnosti pana Hánečky nabídnuta nejlepší cena za odkup. Vysbíralo se 400 kg hliníkových plechovek a 50 kg plechu, za což patří velký dík všem, kteří plechovky nosili. Po sečtení výtěžku z plechovek a dalších příspěvků na podporu projektů Centra Narovinu v Keni jsme získali 8710 Kč. Tyto peníze budou využity na zajištění školného, které je v Keni povinné (celkem 4000 Kč), nákupu školních lavic a židlí (2400 Kč), školních pomůcek, knih a učebnic (1310 Kč) a proplacení specializovaných vyšetření na místní klinice pro potřebné (1000 Kč).

Na závěr bych chtěla poděkovat studentům a učitelům gymnázia, kteří se nějakou měrou podíleli na projektu, také bych ráda poděkovala Centru Narovinu, Městskému kulturnímu středisku v Kojetíně, DDM Kojetín, Technisu Kojetín, sběrně druhotných surovin v Kojetíně, městu Chropyně, knihovně v Němčicích nad Hanou, Středisku volného času Orion, Galerii GO Přerov, Sportcentru v Prostějově, Dětskému světu v Kroměříži, Escola de Samba Brno a všem dalším zapojeným.

Obrázek dole: