Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Exkurze jsou nedílnou součástí výuky ekologického přírodopisu a biologie. V letošním školním roce jsme exkurze zahájili se septimou a 3. ročníkem návštěvou ZOO Zlín. V ZOO řada z nás strávila dětství, ale prohlídka s průvodcem a odborníkem na chování zvířat je vždy zážitkem, který předchozí návštěvy předčí.

V prosinci pak stejné třídy čekal brněnský Anthropos a expozice vývoje člověka, který se na podzim probírá v hodinách biologie. Viděli jsme mamuta v životní velikosti, spoustu koster a výjevů ze života našich předků.

Studenti kvinty a 1. ročníku si v dubnu prošli společně s vyučujícími a studentem P5F UP Jirkou Matouškem lužní les mezi Kojetínem a Chropyní a seznámili se s jarním aspektem květeny.

V květnu měla proběhnout exkurze pro třídu tercii, ale chladné a deštivé počasí nám překazilo plány a exkurzi jsme museli odložit na červen. To už bylo počasí příznivé, sluníčko nás provázelo po celou dobu exkurze v národní přírodní rezervaci Žebračka u Přerova a byli jsme rádi, že jsme se mohli osvěžit ponořením noh do chladnější vody řeky Bečvy. Průvodcem nám byl odborník Petr Rejzek.

S primou a sekundou jsme zajeli do polesí Valšovice při Střední lesnické škole Hranice, kde se žáci vesměs zábavnou formou seznámili s životem v lese a prací lesníků. Naučili se například, co je to průměrka, kazatelna, jak voní jehličí, jaké zvuky vydává kachna.

Poslední letošní exkurze patřila kvartě. Cílem našeho poznání byl Hranický kras. Pěknou procházkou (i když s nějakým tím štípancem od komára) jsme prošli národní přírodní rezervací Hůrka z Hranic do Teplic nad Bečvou a po cestě si prohlédli Hranickou propast, nejhlubší zatopenou propast světa. V informačním centru jsme shlédli video o ponorech do propasti a podívali se na názorný profil propasti. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou Zbrašovských aragonitových jeskyní. Bylo to příjemné zchlazení v parném dni.

Obrázek dole: