Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvouletého mezinárodního projektu Get up and Goals! Tento projekt má za cíl rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje stanovených OSN pro léta 2015–2030.

Tři pedagogové z gymnázia se zúčastnili tří seminářů věnujících se Cílům udržitelného rozvoje a lekcím, které jsme dostali za úkol v našich školách vyzkoušet. Do projektu se letos zapojily třídy kvinta a tercie. Kvinta se v prvním pololetí věnovala tématům spojeným s klimatickými změnami v hodinách biologie, zeměpisu a anglického jazyka, tercie pak v druhém pololetí v hodinách ekologického přírodopisu, občanské výchovy a zeměpisu prohlubovala znalosti o nerovnosti ve světě. Velké poděkování patří paním učitelkám Alici Nopové, Minice Štefkové a Zuzaně Kebzové, které lekce se svými žáky vedly.

Projekt byl úzce propojen s projektem Světová škola. Finanční příspěvek ve výši 2250 Kč, určený na organizaci místní akce, jsme použili na výrobu banneru Projekt Keňa, na vyvolání fotografií a na tisk fotografií a textů na výstavy v Kojetíně a Přerově.

Obrázek dole: